Sądny dzień!

Słuchałem dzisiaj radia. W momencie kiedy na naszych oczach wywracany jest trójpodział władzy i ład konstytucyjny, życie toczy się jak co dzień. Redaktor prowadzący rozmowę publicystów rozpoczyna dyskusję na temat poboczny, a to że na naszych oczach zmienia się historia wydaje się niemieć znaczenia.

Przyzwyczailiśmy się już do życia w wolnym kraju. W systemie nieidealnym, ale dającym poczucie bezpieczeństwa. Właśnie to poczucie bezpieczeństwa najwyraźniej powoduje, że jesteśmy uśpieni, nawet znudzeni, a przez to bezbronni. Trochę jak ptaki Dodo, które nie mając naturalnych wrogów, żyły spokojnie, a gdy przyszło zagrożenie, wyginęły.

22 grudnia 2015 roku posłowie przegłosowali ustawę, która niszczy porządek konstytucyjny kraju. Większość parlamentarna postanowiła przekroczyć swoje uprawnienia. Wielu obywateli zapyta, jak to możliwe, skoro są legalnie wybraną władzą i mają prawo zmieniać kraj. Prawdą jest, że posłowie wybrani przez naród mają prawo zmieniać kraj, jednak mogą to robić tylko w ramach określonych przez konstytucję, którą obywatele zatwierdzili w referendum. Posłowie mają prawo wprowadzać zmiany w konstytucji, jednak zmiany takie mogą być wprowadzane tylko większością 2/3 głosów. Takiej przewagi w parlamencie obecna władza nie ma, a mimo to postanowiła uchwalić prawo będące w sprzeczności z konstytucją i zmieniające porządek konstytucyjny. Każdy kierowca wjeżdżając na skrzyżowanie wie, że gdy działa sygnalizacja świetlna, to odpowiedni sygnalizator decyduje o kolejności przejazdu, a nie znaki drogowe, a jeśli ruchem kieruje policjant to jego polecenia są nadrzędne i ważniejsze niż znaki drogowe i sygnalizacja świetlna. Konstytucja w państwie jest właśnie policjantem, prawem nadrzędnym. Wszystkie ustawy uchwalane przez posłów muszą być zgodne z konstytucja. Aby zagwarantować zgodność stanowionego prawa z konstytucją, powołuje ona Trybunał Konstytucyjny jako sąd, który ostatecznie rozstrzyga o zgodności. Postanowienia trybunału są ostateczne. Dodatkowo aby zapewnić bezpieczeństwo konstytucji, określa ona, że sędziowie nie mogą być zależni od Sejmu. Posłowie wystąpili przeciw tej zasadzie nie mając większości 2/3 uprawniającej do zmiany konstytucji uchwalili prawo, które w analogi drogowej odpowiada sytuacji gdy drogowcy nie mogąc zmienić przepisu o nadrzędnej roli policjanta na skrzyżowaniu przygotowali znak drogowy uniemożliwiający policjantowi egzekwowanie wobec nich przepisów i stosując go przejeżdżali obok policjanta nie zważając na jego zalecenia. Jak to zrobili posłowie? Wprowadzili ustawę, która zmienia sposób działania Trybunału Konstytucyjnego, w taki sposób, że ocena zgodności z konstytucją uchwalanych obecnie ustaw odbędzie się najwcześniej za kilka lat.

Ta pozornie niewielka zmiana może mieć bardzo poważne następstwa. To jak zlikwidowanie hamulca bezpieczeństwa w pociągu, bezpieczników w instalacji elektrycznej czy usunięcie piorunochronu na dachu. W pierwszej chwili po usunięciu tych zabezpieczeń nic złego się nie dzieje, ale gdy tylko pojawi się burza, czy zwarcie instalacji elektrycznej dochodzi do tragedii.

Nawet jeśli obecna władza ma najlepsze intencje, działania takie są niedopuszczalne. Co jeśli w kolejnych wyborach władze przejmie ktoś kto nie będzie miał czystych intencji? Jak pokazuje historia, były już kraje w których podobna zmiana doprowadziła do przemiany kraju demokratycznego w totalitarny. Tylko wtedy naprawić sytuację jest już bardzo trudno.

Dlaczego kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyszło na ulice?

Tysiące ludzi w Polsce obecnie niepokoi się tym, że obecny lub kolejny Rząd może spowodować zmiany, które mogą pozwolić na odejście od demokratycznego państwa prawa. O tym, że jest to możliwe, łatwo się przekonać obserwując sytuację w sąsiadujących z nami np. wschodzie krajach, gdzie demokracja jest tylko fasadowa, a swobody obywatelskie są ograniczane.

Szanuję demokratyczny wybrany Rząd i w żaden sposób nie podważam jego prawa do rządzenia, bez względu na to czy się z nim zgadzam czy nie. Demokracja polega na tym, że władze sprawują ludzie, którzy w demokratycznych wyborach zostali wybrani i mają do tego mandat. Mogą w granicach określonych konstytucją i z poszanowaniem praw mniejszości modyfikować rzeczywistość. Mandat społeczny do sprawowania władzy nie daje natomiast żadnemu Rządowi mandatu do odchodzenia od reguł demokratycznych i łamania prawa. Nie pozwala na to konstytucja, która została zatwierdzona przez Polaków w referendum. Nie możemy pozwolić by zapisy konstytucji były łamane.

Zdaję sobie sprawę, że w ostatnich dniach, Polska nie stała się jeszcze krajem totalitarnym. Nadal jesteśmy wolnym narodem i właśnie dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań by tak pozostało. W demokracjach zachodnich naturalne jest, że gdy rządzący podejmują niepokojące działania ludzie organizują się i przeciwdziałają. W opinii wielu ekspertów i zdaniem tysięcy osób, które dołączają do Komitetu Obrony Demokracji, podejmowane na przełomie listopada i grudnia działania mogą być pierwszym krokiem do przekreślenia tej wielkiej nadziei na przyszłość jaką jest demokratyczne państwo prawa.

Swoje zaniepokojenie manifestują między innymi pracownicy naukowi Uniwestytetu Śląskiego, Uniwesytetu Jagielońskiego , Polska Akademia Nauk itd.

STANOWISKO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Katowice, dnia 27 listopada 2015 r.

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

w związku z łamaniem zasad demokratycznego państwa prawnego

My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec aktów bezprecedensowego łamania podstawowych zasad Konstytucji RP przez większość parlamentarną oraz Prezydenta Rzeczypospolitej, w szczególności wobec nieuprawnionego wpływania na skład i niezależność Trybunału Konstytucyjnego, powołanego do ochrony wolności i praw obywatelskich przed nieusprawiedliwioną ingerencją ze strony władzy.

Niezależnie od zachodzących między nami naturalnych różnic poglądów politycznych, światopoglądowych i prawnych, jednomyślnie oświadczamy, powołując się na nasze wykształcenie prawnicze, że w naszej wspólnej ocenie wypowiedzi i działania przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, jakich byliśmy świadkami w ostatnim czasie, są nie do pogodzenia z obowiązującym porządkiem prawnym, z elementarnymi zasadami demokratycznego państwa prawnego, podziału władzy, niezawisłości sądownictwa oraz ustrojowych zasad ochrony konstytucyjnych wolności i praw obywatelskich.

Mając na względzie nadrzędną rangę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się z apelem do Prezydenta RP, posłów oraz ministrów, zwłaszcza z wykształceniem prawniczym, o zaniechanie dalszego podważania podstawowych zasad demokratycznego porządku prawnego, czego przykładem są słowa Prezydenta RP o „uwalnianiu wymiaru sprawiedliwości” od jego konstytucyjnych obowiązków w niezakończonych jeszcze postępowaniach karnych, łamanie standardów legislacyjnych, a nade wszystko uchwały o stwierdzeniu bezskuteczności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podjęte bez podstaw prawnych. Akty te wskazują na gotowość świadomego i ostentacyjnego naruszania fundamentalnych zasad porządku prawnego w imię partykularnego i krótkowzrocznego interesu politycznego większości parlamentarnej. Budzi to nasz głęboki niepokój oraz determinuje do działania w obronie konstytucyjnych standardów demokratycznego państwa prawnego, stojących ponad czyjąkolwiek doraźną wolą polityczną.

W pełni popieramy uchwałę Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 listopada 2015 r.

DList podpisało 139 osób związanych Uniwersytetem Śląskim

Radykalizm nakręca radykalizm.

Wiele się dzieje w ostatnich dniach. Najwyraźniej napięta szybko sytuacja się nie uspokoi. Wiele osób zastanawia mnie coraz bardziej co można zrobić dla poprawienia sytuacji. Wszystko wskazuje, że dalsze nakręcanie spirali, może doprowadzić do sytuacji podobnej do tej z Pierwszej Wojny Światowej. Obie strony okopią się i będą prowadzić długą wyniszczającą walkę. Nie widać możliwości wygrania tej wojny, w której bronią są kłamstwa, populizm, ksenofobia i teorie spiskowe.

Metodą Prezesa jest radykalne dążenie do podziału. Od nas zależy czy wpiszemy się w napisany przez niego scenariusz. Im bardziej będziemy atakować lub ośmieszać PiS, tym bardziej będziemy ich utwardzać i utwierdzać. W ten sposób możemy pomóc Prezesowi zamieniać zwolenników w wyznawców. W najlepszym wypadku, jeśli na chwilę uzyskamy przewagę, zamkniemy ich tylko przez moment w twierdzy, której zdobyć nie można. W najgorszym scenariuszu uda się zamienić całą Polskę w twierdzę, w której przeciwnicy będą zwalczani.

Stoimy w sytuacji, w której najsensowniejszym rozwiązaniem wydaje się niezwykle trudne balansowanie na linie. Choć radykalna odpowiedzieć na radykalne wypowiedzi nie jest skuteczna, to jeszcze większym zagrożeniem jest uległość. Gdyby naszą odpowiedzią było tylko milczenie, wizje wolności i pluralizmu błyskawicznie zastąpiłaby jedynie słuszna prawda. Prawda Prezesa.

Czy kluczem nie powinna być asertywność? Nie możemy milczeć, ale musimy właśnie nauczyć się wyrażać własne zdanie z poszanowaniem praw i psychicznego terytorium innych osób. Szczególnie tych, których poglądy są nam zupełnie obce lub niezrozumiałe. Odpowiedzią na obelgę, nie powinna być obelga, tylko jasno wyrażony sprzeciw z jednoczesnym wskazaniem drugiej stronie drogi, którą może wycofać się z tej sytuacji z twarzą. Gdy ktoś, nas atakuje nie możemy okazać słabości, ale też powinniśmy pokazać, że tak naprawdę nie jesteśmy przeciwnikiem. Nawet jeśli jesteśmy w tej chwili wzburzeni, to nikomu źle nie życzymy i nie chcemy nikogo zniszczyć.

Już niebawem z pewnością czekają nas kolejne demonstracje. Liczę na to, że będzie nas jeszcze więcej. Zastanówmy się proszę, czy radykalne lub obraźliwe hasła służą naszej sprawie, czy raczej są, jak gwałtowna reakcja na zaczepki podpitego oprycha dążącego do bójki. Czy możemy zrobimy coś aby nie dać się sprowokować?

Liczę na dyskusję. Pozdrawiam wszystkich.

Co się stało, że tysiące ludzi wychodzi na ulicę?

Zobacz co się wydarzyło i zastanów się czy demokracja jest jeszcze stabilna.

2015.10.08 Sejm poprzedniej kadencji wybiera 3 sędziów, którym kończy się kadencja kończy się w trakcie kadencji Sejmu.
2015.10.08 Sejm poprzedniej kadencji wybiera 2 sędziów, którym kadencja kończy się w kadencji następnego Sejmu. Złamanie konstytucji przez Sejm
2015.11.16 Prezydent ułaskawia Mariusza Kamińskiego, którego wyrok 3 lat więzienia nie uprawomocnił się. Prezydent stwierdził, że wyręcza Sąd drugiej instancji, tym samym narusza konstytucję wchodząc w kompetencje władzy sądowniczej. Złamanie konstytucji przez Prezydenta
Prezydent nie przyjmuje ślubowania wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Złamanie konstytucji przez Prezydenta
2015.11.25 Sejm nocnym głosowaniu uznaję wybór 5 sędziów dokonany w poprzedniej kadencji jako niezgodny z prawem. Złamanie konstytucji przez Sejm
Uchwała Sejmu zostaje zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego .
2015.12.03 Parlament nie czekając na wyrok Trybunału Konstytucyjnego nocnym głosowaniem wybiera nowych sędziów. Złamanie konstytucji przez Sejm
2015.12.03 W noc wyboru sędziów Prezydent przyjmuje ślubowanie od sędziów wybranych niezgodnie z prawem. Złamanie konstytucji przez Prezydenta
2015.12.03 Trybunał Konstytucyjny potwierdza niezgodność z konstytucją wyboru 3 nowych sędziów i nieprzyjęcia ślubowania przez Prezydenta. Potwierdzenie złamania konstytucji Przez Sejm i Prezydenta
2015.12.03 Prezydent wygłasza orędzie i w żaden sposób nie odnosi się do wyroku trybunału.
2015.12 W sejmie przygotowane są zmiany regulaminu utrudniające prace posłów opozycji. Zapowiedź ograniczenia wolności słowa i praw opozycji
2015.12 Minister Kultury zapowiada wprowadzenie głębokich zmian w mediach. Zapowiedź ograniczenia wolności słowa
2015.12 Zapowiedź „Ustawy antyterrorystycznej” Ograniczenie wolności zgromadzeń? Inwigilacja?